top of page

מפגש סופרת - הרצאות פרונטליות

 אפשרות 1: מתאים לגנים בוגרים, כיתה א', כיתה ב' – פגישה פרונטלית

  • נחקור כיצד נולד סיפור, נבין את השלבים בכתיבת סיפור ולאחר מכן נקרא את הסיפור בכיתה/אונליין (40 דקות)

  • הפגישה תהיה אינטראקטיבית,  ואספק הזדמנויות לדיון.

  • אציג את עצמי ואת הספר שלי, הדבר על מהי השראה,כיצד כותבים סיפור, נעשה פעילות קצרה של כתיבה יצירתית משותפת, ולבסוף אקריא את הסיפור אבא עושה קוקיות.

  • שאלות ותשובות לסיום (10 דקות)

אפשרות 2: לגילאים גן צעיר 2-4 – פגישה פרונטלית

הצגה עצמית, שיחה קצרה על שלבי כתיבת סיפור, והקראת סיפור (25-30 דקות)

מפגש סופרת - הרצאות אונליין בזום

 אפשרות 1: גנים בוגרים וכיתות א-ב אונליין (60 דקות)

התוכן זהה לאירוע הפיזי

 אפשרות 2: שעת סיפור לגנים צעירים ולגיל הרך  2-4 אונליין (30 דקות)

התוכן זהה לאירוע הפיזי

דרישות טכניות:

פונקציונליות שיתוף של PowerPoint בכל דרך שתחפצו -Zoom, MS Teams, Google Meet וכו'.

אני מקבלת הזמנות הן לביקורים אישיים והן לביקורים וירטואליים בבתי ספר וגנים. ימי הביקור שלי בבתי ספר וגנים הם ראשון ושישי. האירועים מותאמים לגילאי 2-8,  והתוכן שונה לכל קבוצת גיל. 

.

bottom of page